BP-C2 – Nyt lægemiddel til kræftpalliation

Meabcos BP-C2-produkt er en immunmodulator med en lang række egenskaber, herunder strålebeskyttelse hos kræftpatienter i strålebehandling, personale eksponeret for lav stråling i forbindelse med deres arbejde, redningsarbejdere og personale med kendte helbredsrisici på grund af eksponering for stråling. De immunrelaterede egenskaber ved BP-C1 styrker desuden kvaliteten af palliation/understøttende behandling hos kræftpatienter. BP-C2 henvender sig til det globale marked for kræftpalliative lægemidler, hvor der omsættes for 23 milliarder USD. Ioniserende stråling kan forårsage kemiske forandringer i celler og skade dem. Nogle celler kan dø eller blive abnorme, enten midlertidig eller permanent.

Stråling skader det genetiske materiale (dna) i kroppens celler og kan derfor forårsage kræft. Omfanget af disse celleskader afhænger af mængden og varigheden af eksponering og af de eksponerede organer eller hudområder. Eksponering for en meget stor mængde stråling (akut eksponering) kan forårsage kvalme/opkastning og tilmed død i løbet af timer eller dage. Generelt har mængden og varigheden af eksponering indvirkning på sværhedsgraden og typen af sundhedsskadelige virkninger Sundhedsskadelige virkninger kan opdeles i to hovedkategorier: kroniske (langvarige) og akutte (kortvarige), og begge kategorier omfatter strålingsskader på organer og hud.