BP-C1 – Nyt kræftlægemiddel med lav toksicitet

Meabcos hovedprodukt, BP-C1, er et antineoplastisk middel med palliative egenskaber baseret på Meabcos patenterede polyphenoliske teknologiplatform.

BP-C1 henvender sig til det globale marked for kræftbehandling og palliative lægemidler, hvor der omsættes for 107 milliarder USD. Det første skridt er at komme ind på markedssegmentet for bryst- og bugspytkirtelkræft, som udgør 14 % af alle kræfttyper. Omsætningen på dette marked var samlet set 12,3 milliarder USD i 2013.

BP-C1 tilbyder en kombination af immunmodulering og tumorkontrol i ét produkt. Immunmodulering og tumorkontrol bliver normalt behandlet separat og ved brug af to eller flere lægemidler.

BP-C1 er blevet afprøvet i en lang række dyreforsøg og i kliniske forsøg med mennesker, hvor det har udvist en høj sikkerhedsprofil og meget lav toksicitet. BP-C1 virker stærkt apoptotisk, antiproliferativt og antioangiogent på tumorceller, samtidig med at det bidrager til kræfthæmmende og immunregulerende aktivitet.

Klinisk forskning

BP-C1 er blevet afprøvet hos knap 300 patienter med bryst- og bugspytkirtelkræft i syv lande med lovende resultater: Over 80 % af brystkræft patienterne og over 60 % af bugspytkirtelkræft patienterne responderede på behandlingen. Formålet med BP-C1 er at bekæmpe kræften og samtidig styrke kroppens immunsystem. Vores forskning har vist, at:

 • BP-C1 har meget lav toksicitet.
 • BP-C1 reducerer tumorvækst markant.
 • BP-C1 øger livskvaliteten markant.
 • BP-C1 kan gives via intramuskulær injektion, så behandlingen kan foregå på en lokal klinik eller i patientens hjem.

Behandling af uhelbredelig bugspytkirtelkræft

I en nyt enkeltcenterstudie, hvor patienter blev behandlet med BP-C1 i 32 dage, opnåede 75 % af patienterne stabil sygdom; livskvaliteten blev markant forbedret, toksiciteten var meget lav, og bivirkninger forekom primært i mild grad.

Vores randomiserede forsøg med BP-C1 ved bugspytkirtelkræft er godt i gang.

Behandling af metastatisk brystkræft

Behandlingsresultaterne med BP-C1 er blevet undersøgt i adskillige studier, senest i to randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede studier med patienter med metastatisk brystkræft, som ikke havde responderet på tidligere konventionelle behandlinger, og som havde begrænsede muligheder for yderligere behandling. Resultaterne viser, at:

 • BP-C1 havde en signifikant virkning på tumorvækst i forhold til placebo
 • Responsraterne, herunder SD [stabil sygdom], varierede fra 85 % til 93 % (RECIST)
 • BP-C1 havde den bedste virkning hos triple-negative patienter
 • BP-C1 havde meget lav toksicitet
 • Der blev ikke set neutropeni eller andre uønskede hændelser
 • Kun milde til moderate forbigående bivirkninger
 • Livskvaliteten blev opretholdt
 • Behandlingen var veltolereret
 • BP-C1 kunne administreres uden sikkerhedsproblemer i over 64 dage
 • Behandlingen kan nemt gives i patientens hjem eller på en klinik i nærheden.

Klinisk udviklingsplan for BP-C1 ved avanceret (stadie 4) metastatisk brystkræft